Är honung bättre än socker?

14 september, 2015

En av de vanligaste frågorna jag får under föredrag är om honung är bättre än vanligt socker. Mitt svar brukar vara att det krävs mer forskning, men att honung innehåller mer vitaminer och antioxidanter än socker och sannolikt därför är något bättre. Samtidigt brukar jag poängtera att vi inte kan ersätta allt det socker vi äter med honung; ska vi må bättre behöver vi dra ner på den totala mängden socker i kosten.

Nu har forskare genomfört en studie där de har jämfört honung med både socker och ”high fructose corn syrup”: Consumption of Honey, Sucrose, and High-Fructose Corn Syrup Produces Similar Metabolic Effects in Glucose-Tolerant and -Intolerant Individuals55 personer har under tre försöksperioder, som varade i två veckor, druckit 50 gram av dessa tre sockerarter. Mellan varje försöksperiod har de haft 2-4 veckor där de har fått äta normalt. Alla personer i studien har alltså testat alla tre formerna av socker.

Honung gav samma effekt som socker

Forskarnas tes var att honungen skulle ha bättre hälsoeffekter än de två andra sockerarterna och att blodvärdena skulle förbättras, men de såg ingen skillnad. Honungen gav exakt samma effekt i kroppen som vitt socker och som ”high fructose corn syrup” (det som vi i Europa kallar för fruktos-glukossirap).

Honung verkar alltså inte vara bättre än annan socker. Men. Studien pågick under en mycket kort tid. Dessutom hade forskarna dålig kontroll på hur deltagarna ändrade övrig kosthållning under studiens gång. Det krävs en studie som pågår under längre tid innan man kan dra några definitiva slutsatser, tycker jag.