Är operation bättre än kostomställning vid typ 2-diabetes?

24 mars, 2016

När jag skannade av olika nyhetssidor nu på morgonen fick jag alldeles ont i magen. Reuters skriver om en amerikansk studie där forskare drar slutsaten att det är effektivare att behandla typ 2-diabetes med gastric bypass än med hjälp av livsstilsförändringar: Bypass surgery better at alleviating diabetes than diet and exercise | Reuters.

Förhastade och farliga slutsatser

I studien fick 15 patienter genomgå en gastric bypass medan 17 stycken fick hjälp att förändra livsstilen. Efter ett år hade nio av de opererade patienterna ett normalt blodsocker utan att behöva medicinering. I livsstilsgruppen var det bara en person som hade lyckats uppnå samma mål.

Slutsatsen som forskarna drar är: Clearly surgery is much more effective than intensive lifestyle change for causing remission of diabetes, but surgery should still be the last option.  

Det är denna slutsats som får mig att få ont i magen (vilken tur att jag fortfarande har kvar min mage). Den är alldeles för förhastad. Vad forskarna har gjort är att låta en ineffektiv form av kostbehandling – den som ger förbättring i snigelfart – tampas mot en metod där de mer eller mindre stympar patienternas förmåga att äta.

En orättvis kamp

Deltagarna rekommenderades en fettsnål kost, med hög andel långsamma kolhydrater. För mig som biokemist är det fullständigt ologiskt. Målet i studien är att patienterna ska få ett normalt blodsocker och samtidigt kunna sluta med sin blodsockersänkande medicinering. Ändå får de rådet att äta en kost som effektivt – vid varje måltid – höjer blodsockret.

Många studier visar att resultat blir bättre om personer med diabetes får rekommendationen att istället minimera mängden kolhydrater i maten, bland annat denna: The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-glycemic index diet on glycemic control in type 2 diabetes mellitus. Inom loppet av bara ett halvår hade 95 procent av deltagarna dragit ner på eller helt slutat med sin medicinering.

Vi måste bort från det ineffektiva kostparadigmet

Jag ser framför mig hur gastric bypass-forskarna nu kommer bjudas in som talare på diverse diabeteskonferenser runt om i världen. Så sprider sig en felaktig bild där läkare kommer att tro att gastric bypass är den effektivaste vägen bort från diabetes.

Vi på Kostfonden för just nu förhandlingar med diverse olika parter för att kunna få till en stor och välgjord studie på kost vid typ 2-diabetes. Målet är att granska det ineffektiva kostparadigm som forskarvärlden bygger sin kunskap på. Det får inte fortsätta så här. Människor tar skada. En stor och välgjord vetenskaplig studie är enda vägen till förändring.

Här hittar du originalstudien: Gastric bypass surgery vs intensive lifestyle and medical intervention for type 2 diabetes: the CROSSROADS randomised controlled trial. • Vi har möjlighet att hjälpa många typ2 med kost omlägning och vikt minskning. Det är hjälp genom självhjälp, vi är ett antal som gemensamt hjälper varandra att äta oss friskare. Det kräver bara ni kan läsa och fråga. Vi har gjort resan mot ett friskare liv och kommit olika långt.

  https://www.facebook.com/groups/1672597252963328/?fref=ts

 • S o S – Sund o Slank (på naturligt vis)

  Team Kostdemokrati har tagit fram ett unikt och kostnadseffektivt alternativ till viktoperation – som fungerar utan biverkningar.

  Vi fokuserar på att optimera hälsan, medan viktkontroll fås på köpet. Värden fokuserar på viktnedgång (åtminstone initialt) och de struntar i hälsan. Ytterst märkligt att detta får fortgå och därtill finansieras med skattemedel.

  Värt slagkraftiga alternativ (som vi testat på två ”provelever”) … http://www.kostdemokrati.se/health/2016/01/24/s-o-s-sund-o-slank-for-foretag-och-privatpersoner/

  Läs nedan vilka biverkningar som Gastric Bypass ger – även när operationen ”lyckas”. Har vården blivit galen? Varför reagerar ingen i ansvarig ställning?