Cancerlarm – ofta illa underbyggda

6 december, 2012

Cancer är kanske den sjukdom vi är mest rädda för – därför säljer rubriker kring cancer. Genom åren har media larmat kring det mesta vi äter. För att se hur väl underbyggda dessa larm är har amerikanska forskare nu gjort en systematisk kokboksundersökning. Under rubriken Is everything we eat associated with cancer? skriver de om sin genomgång.

Nästan alla livsmedel har kopplats till cancer

De valde ut femtio olika ingredienser från slumpmässigt uppslagna recept i en vanlig kokbok: ägg, potatis, mjölk, ost, bröd, citron, tomater, majs med mera. Sedan sökte de efter cancerstudier i PubMed, en databas för vetenskapliga rapporter. För fyrtio av ingredienserna fanns det kartläggningar där någon hade studerat sambandet till cancer. Totalt hittade de amerikanska forskarna 264 olika forskningsrapporter. I 103 av dessa studier fanns en positiv koppling mellan livsmedlet och cancer; i 88 av studierna var kopplingen negativ. Ofta var effekten ganska stor, riskökningen var dubblad eller halverad.

När de amerikanska forskarna nu gick igenom alla dessa studier, kunde de se att resultaten är enormt spridda. För till exempel tomat, kaffe, majs, ägg, nötkött och tea, visar vissa studier en kraftigt ökad risk för cancer, andra studier visar en kraftigt minskad risk för cancer. SLUTSATS: många cancerlarm är illa underbyggda. De mesta av vad vi äter har någon gång kopplats till cancer. Men studierna är små och bevisningen svag.

Socker – bilden är mer entydig

För vissa livsmedel är dock resultaten mer entydiga. Alla de nio studier som redovisas på oliver, tyder på att oliver skyddar mot cancer. Sju av åtta rapporter kring morötter, visar att denna rotfrukt är bra. Åtta av nio rapporter kring lök, visar att lök är nyttigt.

Och hur är det då med socker? Av åtta rapporter, visar sju på en ökad risk för cancer. • Roffe

  Kan cancer vara en svamp? Kandidasvamp. Det hävdar den italienska läkaren
  Tullio Simonsini Han har botat över femhundra cancerpatienter med, hör och häpna,
  BIKARBONAT. Den tar nämligen död på svampen. Naturligtvis ansågs detta som kvacksalveri av etablisemanget, så hans läkar leg. blev indragen.
  Nu har forskaren och professorn, Jure Piskur i Lund, hittat svamp hos cancerpatienter. När han skulle forska vidare på dessa förhålland blev det stopp.
  Det fans inga pengar? Trots cancerfondens nya miljonbidrag till forskning.
  Är det även här etablisemanget, läkemedelsbolagrn som styr?
  Du kan läsa reportagen om detta i 2000-talets Vetenskap Nr.4.
  Här kan du skaffa tidningen. http://www.2000tv.se

  • Ann Fernholm

   Nej, cancer är inte svamp. Cancer är celler som har förlorat kontrollen över sin celldelning och delar sig ohämmat.

   • Jonas

    Vad alla cancerpatienter har gemensamt är att deras kroppar är försurade, svamp lever i försurade kroppar och skapar en grogrund för framtida tillväxt.
    Svampen skapar en miljö som den kan leva och trivas i, kroppen blir syrefattig och försurad, precis som våra sjöar och hav där tex alger stortrivs.

    Vad bikarbonaten gör är att det basar upp kroppen, gör kroppen mer basisk, i en basisk kropp kan inga svampar leva.

    Ej heller cancern som då dör, kanske är det så att cancer trots allt är svamp?

    Det är vad jag tror iaf.

 • Anna

  Det finns ju även en hel del forskning som pekar på mejeriprodukter, med sina IGF faktorer som är tillväxthormon ökar risken för cancer, framför allt den hormonella cancern som prostata och bröstcancer. Kan ligga ngt i att asiater som ej äter mejeriprodukter inte vanligtvis har dessa två cancerformer, medan vi i västvärlden drabbas i stora % av dessa tillstånd, och vad äter vi som skiljer oss ifrån Asiater, jo mejeriprodukter. Flyttar asiater hit och anammar vår mejerispäckade kost, drabbas de av cancer i samma utsträckning. Kika på det vättja!

 • Roffe

  Ann. Läs gärna reportagen i tidningen om Simonsinis teori att cancer är en svamp
  samt Jure Piskurs forskning, ang. svampförekomst hos cancerpatienter.
  I reportaget avslutar Simonsini med dessa ord.
  Mina metoder har läkt människor under 25 år. Flera av mina patienter blev helt kvitt
  sin cancer, även i sådana fall där den etablerade onkologin helt givit upp.

  • Ann Fernholm

   Det är möjligt att det växer svamp vid cancersvulster i kroppen. Men cancerceller är per definition kroppsegna celler som har förlorat kontrollen över sin egen tillväxt.

   • Marie

    Det märkliga är ju att Simonsini var en väl respekterad och duktig onkolog som satt hela sin karriär på spel för att han vågade gå ut med detta som han tror så starkt på och även ser att det fungerar!. Man kan fråga sig varför en man med hans position gör så? Sanningen ska inte komma fram, till något pris. Kan det vara så att cancer kanske inte ÄR svamp men det hör ihop, vad kom först, hönan-ägget?? Hur som helst borde man åtminstone ge Piskur möjlighet att visa sin forskning så man kan säga, nej det stämmer inte istället för att bara lägga ner.

    • Jonas

     Alla alternativ tankar far åt samma håll, endast med olika fordon som har dess unika egenskap.

     Om vi all kunde hjälpas åt att lösa problem, var alternativare med sitt unika verktyg bygger inte ett hus.
     Tillsammans kan vi fälla träd, såga, hamra, spika, hyvla, måla och dekorera – likt ett pussel där varje bit måste hittas och passas in, går inte att tvinga utan måste passa naturligt.

     Mitt tips – The Cure for All Disease av Hulda Clark

     Ingen dunderbok, men hjälp mig en hel del med svårare sjukdomar =)

     Naturligt är bäst

 • Anna

  Roffe – på ett sätt tror jag du är på rätt spår, eftersom socker göder candida..och socker tror jag är det största boven i cancertillväxt.

  Ann – jag tror dock att mejerivarorna vi äter idag har ett finger med i spelet gällande bröstcancer: http://www.frisk.n.nu/vetenskapliga-studier
  kika där på de studier som finns. Sen håller jag med dig i fullo att socker är en jäkla bov. Å det värsta är att cancerpatienter matas med näringsdrycker innehållandes socker och solrosolja…hmmm…not good at all….

 • Cissi

  Tror du var sockrets roll redan i vetenskapens värld avsnittet. Som någon kommenterat på annan plats om Warburg och i Tyskland kan hitta ketogen kost som en del i att öka effekten av behandlingen genom att strypa näringen för cancercellerna.

 • Johan Wallström

  Du glömde nämna att samtliga rapporter visade ökad risk för salt samt bacon, alltså ännu tydligare än socker. Lätt hänt