Mer än energiprocenten avgör vad som är en lågkolhydratdiet

31 januari, 2013

Frågorna nedan kom nyligen från en läsare. De går verkligen in på detaljerna i Ett sötare blod och är kanske lite svåra att hänga med i. Men jag vill gärna ta upp dessa viktiga kritiska synpunkter.

”Jag har några frågor kring två studier du refererar till och jämför i boken. När det gäller ”Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean, or Low-Fat Diet” av Shai et al. var tanken för lågkolhydratgruppen att de skulle inleda med 20 gram kolhydrater per dag de första två månaderna och sedan inta max 120 gram kolhydrater/dag. Medelvärdet för energiprocenten kolhydrater i lågkolhydratgruppen var dock 41,4 ± 9,3 procent efter 6 månader, 41,6 ± 8,8 procent efter 12 månader och 40,4 ± 7,1 procent efter 24 månader. Beaktar man standardavvikelsen åt de med lägst intag kolhydrater cirka 32 energiprocent kolhydrater.

Det är samma energiprocent som du räknat fram i kapitel 20 för den tiondel kvinnor som åt minst kolhydrater från studien av Lagiou et al., ”Low carbohydrate-high protein diet and incidence of cardiovasular diseases in Swedish women: prospective cohort study”. Tanken om högst 120 g kolhydrater per dag i studien av Shai et al. är också många gånger mer än de 20-40 gram som du på sidan 214 skriver att lågkolhydratrörelsen rekommenderar.

I lågkolhydratgruppen hade 8,3 % ketonkroppar i urinen efter 24 månader. Jag har hört att många som följer LCHF mäter ketonkroppar för att se att de håller ett ”tillräckligt” lågt kolhydratintag så även detta skulle kunna tyda på att lågkolhydratgruppen i Shai-studien inte hade ett väldigt lågt kolhydratintag, eller hur tänker du kring detta?

Då jag läste din bok fick jag uppfattningen att du menar att Shai-studien är en studie på ”riktig” lågkolhydratkost till skillnad från Lagiou-studien, stämmer det (om du även beaktar ovanstående)?

Sedan undrar jag även varför det i din bok inte framkom att man i Shai-studien baserade lågkolhydratkosten på Atkins diet men med skillnaden att man rekommenderade vegetabiliska fett- och proteinkällor?

Jag undrar också varför du utelämnat att Shai-studien fick stöd från ”the Dr. Robert C. and Veronica Atkins Research Foundation”, särskilt då du lyfte fram kopplingar mellan nutritionsforskare och livsmedelsindustrin?

Svar: en riktigt lågkolhydratdiet innehåller varken socker eller snabba kolhydrater

Du har rätt i att energiprocenten kolhydrater är densamma i det två studierna. Jag kritiserar i bokens sista kapitel forskare eftersom de har påsått att de har studerat en lågkolhydratdiet trots att den innehåller 32 procent kolhydrater. Studien är publicerad av Lagiou et al. och med denna studie som grund menar de att det är farligt att äta lågkolhydratdieter.

Samtidigt menar jag i kapitel fyra att studien som Shai et al. publicerade i NEJM år 2008 visar att lågkolhydratdieter är bra för blodfetterna. Men denna studie innehåller ungefär samma andel kolhydrater som studien genomförd av Lagiou et al.

Så vari ligger då skillnaden? Jo, en riktig lågkolhydratdiet är en diet som utesluter  socker och snabba kolhydrater. Det är en fundamental skillnad mellan Shai- och Lagiou-studiera. I Shai har deltagarna fått råd om att äta Atkins, vilket innebär att man äter långsamma kolhydrater. Socker, vetemjöl och andra raffinerade kolhydrater ska uteslutas. Men i den svenska studien, Lagiou, äter kvinnorna mestadels snabba kolhydrater och socker (enligt forskarna själva). Snabba kolhydrater driver på insulinnivåerna, vilket gör att kroppen effektivt lagrar det fett man äter. Om du läser “Hjärnkoll på vikten” av Martin Ingvar och Gunilla Eldh, kan du också se att snabba kolhydrater eldar på hungerkänslor. Därför ökar också risken att personerna överäter. En diet som innehåller en massa snabba kolhydrater är helt enkelt inte en lågkolhydratdiet. Om jag ska visualisera skillnaden kan du tänka dig att du äter en hamburgare med vitt bröd, eller att du tar bort det vita brödet och istället äter bönor eller broccoli till.

Bäst effekt när kolhydratmängden var liten

Du har rätt i att personerna i Shai äter mer kolhydrater efter några månader. Om du tittar på kurvorna i studien, avtar också viktnedgången när de börjar äta mer kolhydrater. Det hade varit intressant att se vad som hade hänt om en grupp hade fått fortsätta med en strikt lågkolhydratdiet under en längre period. I början, när personerna äter väldigt lite kolhydrater, får de också en mycket positiv effekt på blodfetterna. HDL går upp kraftigt, och triglyceriderna går ner, vilket tyder på att LDL-partiklarna ökar i storlek (se kapitel 4 i Ett sötare blod).

I Shai rekommenderar man fleromättade och omättade fetter. Men många studier visar att effekten på det goda HDL-kolesterolet och triglyceriderna framförallt kommer av att man tar bort kolhydraterna. Fetterna spelar mindre roll för den effekten. I boken skriver jag tydligt att fleromättade fetter är bättre än mättade. Därför såg jag ingen anledning att nämna detta igen. Oavsett vilka slags fetter man väljer att äta, gör man en hälsovinst om man utesluter kolhydrater. Här hittar du en metaanalys av lågkolhydratstudier som visar detta.

Jag skulle önska att någon gjorde en bra långsiktig studie där man jämförde olika former av lågkolhydratdieter. En riktigt strik diet, baserad på mättat fett. En riktigt strikt diet baserad, på mer omättade fetter. Och så två mer liberala grupper där man också varierar fetterna. Här hittar du en studie där en forskare har gjort detta i liten skala. Det skulle vara intressant att se någon göra detta i större skala.

Jag har inte tagit upp industrikopplingar till några enskilda studier. En annan studie som jag refererar till i boken, Gardner et al. publicerad i JAMA visar på samma resultat som den i NEJM. Därför bedömde jag det som att forskarna inte var mutade. Resultaten har upprepats av andra forskare som har haft andra finansiärer. • Karl

  Rör det sig om standardavvikelser var det väl rimligen också många i den första studien som åt mindre än 32 E% kolhydrater (om det inte var en väldigt skev fördelning).

 • Modesty

  Kommentar om mätning av ketonkroppar – det tillförlitligaste sättet att mäta är i blod med därför avsedd mätare (kombinerad blodglukos & blodketon mätare för egen bruk).

 • Den avgörande skillnaden mellan Shai och Lagiou-studierna är att den förra är en högkvalitativ randomiserad inteventionsstudie medan den senare är en observationsstudie bygd på osäkra enkätsvar om vad folk äter. Det brillianta med Shai var att den genomfördes på en isolerad kärn(vapen?)anläggning i Negevöknen i Israel där de olika interventionsgrupperna fick dagens huvudmål lunchen serverad i en matsal, vilket gör att forskarna har god koll på vad som verkligen åts (åtminstone till luch).

  • AnnFernholm

   Du har absolut rätt – det är en mycket viktig skillnad!

   • Harald F

    ”en högkvalitativ randomiserad inteventionsstudie medan den senare är en
    observationsstudie bygd på osäkra enkätsvar om vad folk äter”

    Dom vet ändå inte vad det är som dom studerar,
    Energifördelningen eller tarmfloran,

    Kosten påverkar är som att säga att det är bevisat att gula fingrar orsakar lungcanser,

    Kosten- biomet -vikten, tänk om det är så här det faktiskt är.
    Kosten påverkar då inte vikten, vid oföndrat biom.

    Biomet påverkar vikten, oavsett kosten.

 • Lars-Erik Litsfeldt

  Apropå att det skulle ha rekommenderats vegetabiliska fett- och proteinkällor; Dr Eric Westman frågade Iris Shai om detta och fick följande svar:

  ”Hello Eric, This is kind of funny that some could think of a ”vegetarian low-carb” diet. Is it a new suggested strategy? could be interesting idea but this wasnt the case here. Our low-carb diet was based on Atkins, the participants read the book and the recipes were more or less comparable to what you know in the states. Beef is the main red meat. What could be different? People here would not mix in the same meal meat and butter, a salad is considered a very rich one and not a lettuce based, and the main dressing is olive oil. As for beverages, same industry that makes money everywhere. For example, a plate could include : fish or fried/not bread coated chicken/or red meet, broccoli and mushrooms coated with eggs, roasted eggplants, vegetable salad (peppers, cucumber, green leaves, not lettuce) with olive oil dressing. I understand that some of the low-fat people find it hard to believe that such a low-carb diet was tremendously favorable within 2 years in a well designed study, but these are the facts and the science of tomorrow, with the next long term studies in the pipeline, may confirm or not these findings.
  Best regards, Iris”

 • Kikki Sandström IC

  Det är onekligen en hel vetenskap att äta helt rätt om man vill undvika socker och kolhydrater. http://kikkisandstrom.se

 • Harald F

  Faktakoll av studierna behövs vad är det dom studerar?
  Är det energifördelningen som påverkar resultatet eller är det avsaknaden av mat till vår tarmfflora när vi drar in på socker och snabba kolhydrater.

  Det saknas totalt vetenskapligt stöd för att något beror på energifördelningen, DET ÄR REN FAKTA.
  På smala och friska händer det inget om man förändrar energifördelningen, det händer bara på feta och vi vet att deras tarmflora är förändrad.

  Beror alt på att tarmfloran förändras drastiskt vid logkolhydratkost, vetenskaplig forskning pekar på att så är fallet.
  Fakta är att tarmfloran förändras, fakta är att forskarna kan påverka mössens vikt när dom förändrar tarmfloran.

  Fakta är att kostforskarna inte vet vad dom studerar för dom har aldrig undersökt om om det är energifördelningen eller om det beror på en förändrad tarmflora.
  Läs studierna så ser ni att det har dom inte tankt på och därmed aldrig undersökt.

  Fakta är att dom har dragirt förhastade slutsatser.

  Man trodde länge att jorden var platt trots att alt som man kunde observera visade att jorden var rund.

  Bränner man mänidskor på bål nu och kräver avbön inför överheten som man gjorde på medeltiden?