Ett sötare blod som talbok

18 februari, 2013

Jag har just lärt mig att det är skillnad på ljudböcker och talböcker. Ljudböcker är sådana som skådespelare läser in och som finns i bokhandeln. Talböcker görs för personer med läsnedsättning och tillhandahålls av Myndigheten för tillgängliga medier.

Ett sötare blod finns nu som talbok. Personer som av olika anledningar har svårt att läsa kan därmed få tillgång till boken. Följ denna länk: www.legimus.se/work?workId=8df6aaf5-e3c7-4bed-8103-a1250096e647