Fetma i ungdomen fördubblar risken för tarmcancer

29 maj, 2015

Det är ett känt faktum att vuxna med fetma löper högre risk att drabbas av tjock- och ändtarmscancer. Men vad händer om man har övervikt eller fetma redan i ungdomen? Den frågan har forskare nu svarat på genom att koppla ihop data från cancerregistret med bmi för alla män som mönstrade i Sverige mellan 1969 och 1976.

Svaret är nedslående. En kraftig övervikt  i övre tonåren är kopplad till en dubblad risk för tjock- eller ändtarmscancer. Fetma (ett bmi över 30) ökade risken 2,38 gånger. Männen i studien hade inte ens firat sin 60-årsdag när de fick sin cancer.

tjock-och ändtarmscancer

Ovan är data från cancerregistret. Graferna visar antalet fall av tjock- och ändtarmcancer per 100 000 män och kvinnor i åldern 50-59 år. Ni ser att det ökar. Vi kan sannolikt fortsätta att förvänta oss en ökning, eftersom antalet unga med viktproblem blir allt fler. I studien hade runt 11 procent av de mönstrande männen övervikt eller fetma. Samma siffra bland dagens unga är runt 25 procent.

Läkare blir allt bättre på att behandla cancer. Jag skulle önska att vi blev bättre på att förebygga cancer. Så att dessa kurvor vände neråt. Så att människor slapp drabbas. Att genomgå ett cancerbehandling är ofta ett rent helvete. Stöd Kostfonden om du vill bidra till en friskare vård.

Här hittar du studien: Adolescent body mass index and erythrocyte sedimentation rate in relation to colorectal cancer risk. • Per Wikholm

  Intressant! Här talar vi alltså 238 % riskökning vilket ska jämföras med de 10-15 % riskökning krigsrubriklarmen om rött kött och tjocktarmscancer brukar stoltsera med. Att motverka fetma borde således vara prio 1 för Livsmedelsverket vad gäller tarmcancer.

  Låt mig gissa att det i rådatan från alla dessa epidemiologiska studier finns en rätt så tydligt samvariation mellan ökad konsumtion av socker och processade kolhydrater, ökad fetma och ökad tjocktarmscancer. Men genom lite statistiskt trixande så trollar forskarna bort detta genom att bestämma att fetma är en confounding factor och ”kompensera” statistiskt för detta. Så det bidde ingen krigsrubrik om att socker orsakar tarmcancer.

  • AnnFernholm

   Mycket bra jämförelse! Riskökningen blir nog dock 138 procent. Men ändå bra mycket mer än de 10-15 procent som syns med kött.

   I just denna studie tittade man inte på kost utan bara på bmi kontra cancer.