Föredrag i Karlsborg 23 april och Stockholm 3 maj

13 april, 2014

Den 23 april blir det föredrag om Ett sötare blod på Karlsborgs Soldathem. Det börjar klockan 18.00. Alla är välkomna! Mer info om hur man anmäler sig här: Ett sötare blod – Ann Fernholm på Karlsborgs Soldathem.

Den 3 maj kommer jag också medverka vid Nutrition for Health and Maximum PerformanceDet  är en seminariedag för alla hälso- och idrottsintresserade arrangerad mf Hälsoutbildningar och Colting Communications. Jag inleder med att prata om kost utifrån allmänt hälsoperspektiv. Sedan följer föredrag som är inriktade på kost och idrottspresentation, bland annat pratar sydafrikanen Tim Noakes – forskare och professor inom träningsfysiologi och idrottsnutrition. Mer om eventet och anmälan här: Nutrition for Health and Maximum Performance.

Välkomna!!!