Graviditetsdiabetes kopplat till ökad risk för autism hos barnet

15 april, 2015

Nu kommer ännu en studie som kopplar autismspektrumdiagnoser hos barn till att mamman hade graviditetsdiabetes. I Det sötaste vi har kan du läsa om att graviditetsdiabetes eller ett högt blodtryck hos mamman är kopplat till en 60 procents högre risk för att barnet ska få av autism.

Nu har ett amerikanskt försäkringsbolag, Kaiser Permanente, följt 322 000 barn under i genomsnitt 5,5 år. Om kvinnan fick graviditetsdiabetes före vecka 26 ökade risken att barnet skulle drabbas av en autismspektrumdiagnos med 63 procent. När forskarna kompenserade för kvinnans ålder, utbildning, etniska bakgrund, inkomst med mera, låg riskökningen fortfarande på 42 procent. En diagnos efter vecka 26 var däremot inte kopplat till autism.

Autism – en del av fetmaepidemin

En ökande övervikt bland gravida kvinnor kan alltså förklara varför autismspektrumdiagnoser blir allt vanligare. Ju mer kvinnan väger, desto högre är risken för graviditetsdiabetes. I USA har nu 1 av 68 barn en autismspektrumdiagnos. I Europa är det cirka 1 av 100 barn.

Exakt varför graviditetsdiabetes ökar risken för autism är det ingen som vet. I Det sötaste vi har kan du läsa om att vissa forskare tror att mammans diabetes kan påverka utvecklingen av barnets tarmar och att detta i sin tur leder till en störd tarmflora och läckande tarmar. Dessa forskare tror att beteendeförändringarna kan bero på att tarmbakterier producerar gifter som läcker in i blodet. Men detta är ännu så länge bara vetenskapliga hypoteser.

En sak är däremot säkert: det är extremt viktigt att vi får bukt med fetmaepidemin. För våra framtida barns skull. • oluies

  Autism är en beteende diagnos som orsakas av flera underligande sjukdomar,

  http://sfari.org/resources/simons-simplex-collection anger 25% de novo mutationer

  Utan att veta andel orsaksamband eller hur man gjort urvalet är det väl svårt att säga något, finns undersökningen bättre specificerad någonstans?

  • AnnFernholm

   Du har rätt – all form av autism beror absolut inte på detta. Men denna riskökning uppvisas i flera olika studier. Dessutom finns det djurmodeller där man lyckats upprepa detta. Det är något vi bör ta på största allvar.