Kolesterolsänkande läkemedel – ny förklaring till skadlig biverkan

6 september, 2015

Ungefär en på tio svenskar tar kolesterolsänkande läkemedel, så kallade statiner. En vanlig biverkan av dem är muskelsmärta. Nu har forskare publicerat en studie i Cell Metabolism som kan förklara varför. I statintabletter är den verksamma molekylen en syra, men i kroppen omvandlas en del till en så kallad lakton. Det verkar vara laktonformen som orsakar muskelsmärtorna.

Studien visar att laktonformen hämmar cellens energikraftverk, mitokondrien. Där genereras normalt energirika molekyler som cellen användar i energikrävande processer. När forskarna studerade personer som hade fått muskelsmärtor av sina statiner, skapade deras mitokondrier mindre energi.

Statiner ökar risken för typ 2-diabetes

Tidigare har forskare även visat att personer som äter statiner har sämre effekt av motion; deras syreupptagningsförmåga ökade mindre när de tränade. Även här förklarade forskarna effekten med att statiner stör mitokondrierna i deras arbete.

Statiner ökar även risken för att utveckla typ 2-diabetes, till exempel visade en studie från Finland i våras på en riskökning om 50 procent hos de män som hade tagit statiner under sex år.

Det är otvetydigt så att statiner minskar risken att få en hjärtinfarkt, framförallt hos personer som redan har drabbats av hjärt-kärlsjukdom. Men jag kan tänka att dessa extremt allvarliga biverkningar borde leda till att läkare blev mer restriktiva i sin förskrivning av läkemedlen. Idag får många personer statiner bara för att de har lite ”högt kolesterol.” Framförallt får många kvinnor statiner i onödan. Vi kvinnor har ofta ett högt gott hdl-kolesterol som är en skyddsfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Gör din egen riskanalys

Jag har både kollegor och vänner som har fått statiner utskrivna efter en hälsokontroll, trots att de är kärnfriska. Många känner sig villrådiga. Ska jag verkligen äta det här? Kanske är du en sådan person. I så fall kan du göra en egen riskanalys. En allmänläkare jag känner tipsade mig om denna artikel i läkartidningen: Det svenska SCORE-diagrammet för kardiovaskulär risk. På andra sidan hittar du det diagram som han använder för att bedöma om patienterna bör ta statiner eller inte:
score

Som du ser är det viktigt att ta hänsyn till ålder, rökning och blodtryck i förskrivningen. Kvinnor som inte är rökare, behöver vara över 65 år och ha ett mycket högt blodtryck för att ha skäl att äta statiner. Knappt ens då är det värt det.

Här kan du läsa mer om den nya studien: Statin side effects linked to off-target reaction in muscle mitochondria — ScienceDaily

Ett tillägg: Att cellens energiproduktion störs, kan även förklara varför många kvinnor som börjar ta pillren känner sig dränerade på energi och blir mycket trötta.

Om du har drabbats av en biverkning av ett läkemedel kan du själv rapportera detta till läkemedelsverket. Du hittar mer info via denna länk. • Håkan

  Men även om ökad ålder är en riskfaktor för hjärt/kärlsjukdom så har studierna aldrig kunnat visa på någon effekt av statiner för äldre. Alltså kan inte SCORE användas som grund för att sätta in denna medicin.

  Som din blogpost så förtjänstfullt visar så finns det stor risk att statinerna motverkar alla försök till fysiskt aktivt liv.

 • Ralf

  Då kan jag bidra med två anekdoter. För 25 år sedan rekommenderades min mor att ta statiner av en läkare som ”utbildats” av en statinsäljare. Hon gjorde sin egen ”Score”-analys baserat på sitt eget sunda förnuft,och de medicinska kunskaper hon besitter. Därför beslöt hon sig för att inte ta några statinpiller. Idag är hon 75 år och kärnfrisk.
  Sedan har jag en granne som är 76. Han äter statiner och drabbas av än det ena och än det andra, han är en frekvent besökare i den svenska sjukvården. Ingenting kan naturligtvis bevisa ett samband men jag har ändå rekommenderat honom att låta bli de sämsta kolhydraterna som socker och mjölmat och att sluta med statinerna, men han är inte intresserad och lever hellre som han gör. Tragiskt. Och dyrt för oss skattebetalare, och en god affär för läkemedels och skitmatstillverkarna.

 • enkel vandringsman

  http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=2861 Denna artikel publicerades några år senare i samma tidning. Där tar man hänsyn till kön och den skyddande effekten av HDL

  • Håkan

   Enkel vandringsman, du kommer med en god poäng.

   Att SCORE-modellen ovan räknar på totalkolesterol, och alltså inte skiljer på HDL och LDL, är ytterligare en anledning att inte bry sig om den.

   • AnnFernholm

    Det är den artikeln jag länkar när jag skriver att många kvinnor överbehandlas.

    • Ann-Therése

     I diabetesbehandlingen förordas ju statiner; av det skälet att diabetesen i sig ger en ökad risk för hjärt/kärlhändelser. Bl a för att man säger att hos kvinnor med diabetes försvinner den skyddande funktionen hos HDL. Man ser bara referenser till icke diabetiska kvinnor, och att det inte finns någon mening med att äta statiner, men min fråga är alltså; är det någon skillnad för kvinnor med diabetes?