Kolesterolsänkande läkemedel – ska jag ta dem fast jag är frisk?

10 juni, 2016

statinerJag får ofta mejl från personer som har blivit rekommenderade kolesterolsänkande läkemedel, så kallade statiner, av sina läkare. Allt fler människor i Sverige tar statiner, snart 900 000 stycken. Grafen ovan har jag tagit ur läkemedelsregistret.

Igår frågade en fullt frisk 56-årig kvinna om hon verkligen behöver ta läkemedel. Hon är med i ett forskningsprojekt där hennes  ”höga kolesterolvärden” upptäcktes. Läkaren menade att hon bör ta statiner, men hon vill ha en ”second opinion” av mig. Jag ger inte enskilda personer råd. Däremot presenterar jag gärna fakta som kan hjälpa en person att ta ett välgrundat beslut.

Så här ser kvinnans blodvärden ut:

Kolesterol  7.6 mmol/l (bör ligga under 6,9 mmol/l)
HDL-kol goda 2.4 mmol/l (bör ligga över 1 mmol/l)
LDL-kol onda 5.3 mmol/l (bör ligga under 4,7 mmol/l)
Triglycerider 1.0 mmol/l (bör ligga under 2,6 mmol/l)
Blodtryck 81/55 mmhg (bör ligga under 120/80 mmhg)

Som du ser ligger både totalkolesterolet och det ”onda” LDL-kolesterolet över gränsvärdena. Men enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ska en läkare inte bara titta på kolesterolet när hen skriver ut statiner. För friska personer under 65 år ska det så kallade SCORE-kortet användas, som även tar hänsyn till kön, rökning och blodtryck. Så här ser det ut:

score_2016

Jag har ringat in vart kvinnan som mejlade hamnar ungefär. Enligt denna ganska grova bedömning är hennes risk att dö av hjärt-kärlsjukdom inom loppet av 10 år 1 procent, vilket är på gränsen till det som bedöms som en ”måttlig risk”. Samtidigt är hennes systoliska blodtryck (81 mm Hg) betydligt lägre än den lägsta nivån på SCORE-kortet (120 mm Hg). Dessutom ska läkaren ta hänsyn till det goda HDL-kolesterolet, som i detta fall är väldigt högt (2,4 mmol/l). Enligt en artikel i Läkartidningen riskerar kvinnor med ett högt HDL-kolesterol att överbehandlas med statiner. Ett HDL-kolesterol över 2,25 mmol/l är kopplat till en mer än halverad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Sammantaget är risken för denna kvinna att avlida av av hjärt-kärlsjukdom inom loppet av tio år alltså snarare långt under 1 procent, men det går inte att göra någon exakt bedömning.

Statiner ökar risken för diabetes

Denna risk ska vägas mot de biverkningar som statiner ger. Det finns flera olika statiner, men många av dem ökar risken att utveckla diabetes. Enligt en studie som publicerades i januari dubblas risken. En annan studie, från Finland, ger en riskökning på 46 procent.  Cirka 5-10 procent av alla statinanvändare drabbas också av muskelsmärtor. I vissa väldigt ovanliga fall kan personer även utveckla rhabdomyolysis eller statin induced necrotizing autoimmune myopathysjukdomar där musklerna börjar brytas ner och som kan bli livshotande.

Men denna information som grund överlämnar jag åt personen själv att ta sitt beslut. • Håkan

  Den mycket kunnige skottske läkaren Malcolm Kendrick presenterar på sin blogg information som visar att de vanligaste (i USA och UK) riskskattningsmodellerna överdriver risken för hjärt-kärlsjukdom 5-6 gånger. Högst troligt är den svenska Score-modellen lika fel. Jag rekommenderar varm hans pågående blogg-serie ” What causes heart disease”.

  https://drmalcolmkendrick.org

 • Henrik

  Var det inte så, att risken bedömdes av en kommite, där majoritetenvar representanter för läkemedelsindustrin, och att NNT blev alldeles för högt, så att preparaten var olönsamma att använda.
  PS. Jag följer hellre Dr Malcolm Kendricks råd, än statinförsäljarnas råd.

 • Ralf

  För drygt 25 år sedan fick min mor samma rekommendation av en läkare, lite högt LDL, ta gärna statiner. Min mor är turligt nog ganska duktig på det här med läkemedel och eftersom alla hennes andra hälsovärden var bra avstod hon från att ta statiner. Idag lever hon helt utan krämpor, kärnfrisk.
  En granne till mig tar däremot statiner och han åker in och ut till ”sjukan” titt som tätt med alla möjliga problem.
  En vän till min far har ätit statiner i minst ett decennium och åkte tidigare i år på en hjärtinfarkt.
  Anekdoter, visst jag vet, men om någon är orolig för sin hälsa skall man inte börja med en konstant medicinering, då skall man istället sluta med:
  socker, vetemjöl, samt billiga fleromättade växtoljor (läs på etiketten)
  Och, vem har hittat på att LDL skall ligga under 4,7? Jo, de som tillverkar statiner, svårare än så här är det inte.

 • Markus