Läkare: det är viktigt att hålla blodsockret lågt vid bröstcancer

20 mars, 2014

Nu kommer ytterligare en rapport som visar att fetma och diabetes kan leda till ett aggressivare förlopp vid bröstcancer. Läs pressmeddelandet frå9th European Breast Cancer Conference: Obesity and diabetes have adverse effects on outcomes across different tumour types and should be taken into account when planning breast cancer treatment. Detta gällde alla former av bröstcancer utom så kallad HER2-positiv.

Förklaringen till varför cancerprognosen blir sämre är densamma som du kan läsa om i Ett sötare blod. Höga insulin- och blodsockernivåer verkar elda på cancercellerna. Läkaren bakom studien säger: ”Vi tror att hyperinsulinemi – när man har en förhöjd halt av insulin cirkulerandes i blodet – kan påverka tillväxten av tumörceller genom att tillhandahålla en stor mängd glukos. Därför tror vi att en strikt kontroll av blodsockernivåerna är avgörande för en framgångsrik behandling av bröstcancer.”  • Björn

  Men det är väl inte fetma och diabetes i sig som leder till ett aggressivare förlopp? Tycker det blir konstigt när man uttrycker sig så. Fetma och diabetes är väl så att säga symptom på högt glukos precis som cancer kan vara det, som du ju säger också. Eller hur hänger det ihop?
  Ingen i min släkt som fått cancer har varit överviktig eller diabetiker. Smala sunda typer allihop och aldrig särskilt känsliga för kolhydrater. Jag undrar så klart om de ändå levt längre om de ätit lowcarb. Tycker det är svårt att få klarhet i det där när många uttrycker det som att det är fetman som leder till cancer. Hmmm.

  • ST1968

   Jag delar din (Björn) tveksamhet inför det pedagogiska bekymret som ofta dyker upp i samband med den här typen av artiklar och studie-abstract (jag menar inte din kommentar/bloggartikel Ann, utan formuleringen i rapporten/pressmedelandet). Problemet har jag uppfattat vara höga blodsockernivåer (som också för många/de flesta, orsakar övervikt/fetma) med påföljande insulinpåslag med tillväxtfaktorer (bl.a. IGF1) i släptåg. Grunden till detta synes vara den (tycks det) vanliga ofömågan hos mångas kroppar/ämnesomsättning/biokemi att hantera större mängder lättsmälta kolhydrater och frekvent och högt fruktosintag. Ett forskningsområde som behöver bearbetas mycket mer utan att de som påpekar detta riskerar kallas för kvacksalvare. Jag läser nu den mest spännande bok jag läst på mycket länge, nämligen ”Cancer as a metabolic disease” av Thomas Seyfried. Rekommenderas, men är väldigt dyr…nästan 800 kr..doh! 😉 Väl värd varenda krona!

 • Modesty007

  Att ett förhöjt BG är avgörande är väl bakgrunden till att man prövar Metformin vid cancer http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search/view?cdrid=732286&version=HealthProfessional

 • Thomas H

  Man kan väl ha ett högre blodsocker utan att vara överviktig?

  • AnnFernholm

   Absolut. Men nu var det fetma och diabetes forskarna hade studerat.