Tarmbakterier och läckande tarmar kan spela roll vid autism

2 oktober, 2014

Autism ökar bland barn och en förklaring är sannolikt fetmaepidemin och metabolt syndrom. I nya boken skriver jag om de kopplingar som finns mellan högt blodtryck och typ 2-diabetes hos mamman under graviditeten och en cirka 60 procents ökad risk att barnet ska få autism.

En hypotes går ut på att den inflammation som finns i kroppen hos mamma vid typ 2-diabetes och metabolt syndrom påverkar fostrets utveckling, och att detta också kan påverka tarmarna och tarmfloran. Nu skriver Scientific American om sambanden mellan just autism, en rubbad tarmflora och att gifter från bakterier kan ta sig in i blodet: Gut Bacteria May Play a Role in Autism – Scientific American.

Kostfondens sajt har vi också skrivit om de hypoteser som finns kring hur kosten kan påverka autism, men hur det, som så ofta när det gäller kosten, saknas bra vetenskapliga studier. Till exempel visar studier att personer med autism oftare än andra har antikroppar kopplade till gluten i sitt blod. Läs mer här: Två olika kopplingar mellan kost och autism. Här finns viktiga kunskapsluckor att utreda.  • Thomas H

    Numera är det ju väl känt att 80% av vårt immunförsvar finns i tarmarna och när nu vissa redan märkt förbättringar vid koständringar i det du skriver om så finns säkerligen ett samband. Felfunktioner där skapar troligen en mängd olika sjukomar och böcker(beprövad erfarenhet) är exvis redan skrivna om hur exvis migrän och psoriasis kan botas eller ge mindre symtom vid koständing!

  • HelenaB

    Invandrade från Somalia föder fler barn med autism i Sverige jmf med i sitt hemland sägs det. Spekulationer har florerat där man har lagt skulden på att de oftare bär burka än andra afrikaner och därmed har för lite solexponering. Detta verkar mer troligt, att det är så stor skillnad i kosthållning som förändrar tarmfloran negativt och då ger det resultatet.
    Intressant är ju om det i så fall om det går att reversera eller åtminstone förbättra för de drabbade.