Svar i Aftonbladet: ”Man måste se helheten – inte bara sockret”

21 april, 2015

Representanter för Swedish Nutrition Foundation (SNF) har idag svarat på mitt debattinlägg om socker i Aftonbladet: Man måste se helheten – inte bara sockret | Debatt | Aftonbladet.

Återigen skyller de fetma och typ 2-diabetes på ett ”energiöverskott.” I gårdagens debattartikel refererar jag till en studie där två grupper av försökspersoner fick dricka lika många kalorier i form av läsk och mellanmjölk. Endast läsken gav mer fett insprängt i lever och muskler; endast läsken ökade på mängden farligt bukfett. Du hittar studien här: Sucrose-sweetened beverages increase fat storage in the liver, muscle, and visceral fat depot: a 6-mo randomized intervention study. Kroppens biokemi, djurstudier och studier på människa – allt tyder på samma sak: Socker har effekter i kroppen som inga andra kalorier har.

En insyltad organisation

De tycker att jag misstänkliggör deras organisation och deras sockerrapport. Men jag kan inte låta bli att tycka att SNF:s styrelse har en djupt problematisk konstellation. Nordic Sugars marketing manager sitter till exempel sida vid sida med föreståndaren för Centrum för preventiv Livsmedelsforskning vid Lunds universitet, där man ska förebygga typ 2-diabetes och fetma. Det är liksom lite för insyltat för min smak.

Vill du veta mer om sockrets hälsoeffekter? Adlibris har dragit igång en kampanj med anledning av veckans sockerdebatt. Det sötaste vi har för endast 159 kronor. Billigare än så blir det inte. • Pingback: Staten och Kapitalet sitter i samma båt()

 • HenrikBugge

  Professor robert Lustig har förtjänsfullt visat sockrets roll för de moderna sjukdommarnas utveckling. staten skulle kunna spara mycket pengar om de byter ut föreståndaren för Centrum för preventiv Livsmedelsforskning vid Lunds universitet till en mer vetenskapligt uppdaterad persson.

 • Kajsa

  Åh, vad du behövs Ann! Fortsätt ta fighten med de köpta professorerna m fl.

  • AnnFernholm

   Det värmde. Tack!

  • Andreas

   Håller med!
   Heja dig

 • Lars-Erik Litsfeldt

  Det är ett vanligt försvar att säga att man måste se till helheten, t.ex. ”Ingen äter ju BARA vetemjöl” när vetemjöl diskuteras.Då ska det blandas in att man måste äta grönsaker också och på det viset vill man dribbla bort en diskussion som annars kunde vara givande. ”Ingen äter ju BARA arsenik, man äter ju potatis också.”…

 • AnnFernholm

  Istället för att avfärda den danska studien som ni gör i er rapport med att den kunde bero på ett ”energiöverskott” – kunde ni ha lyft den som ett stort varningstecken. Det är en av få studier som har genomförts på människa och resultaten är extremt oroväckande. Istället påstår du helt mot rådande vetenskap i ert pressmeddelande (http://snf.ideon.se/wp-content/uploads/2015/01/Pressmeddelande_SNFsocker_9jan2015.pdf) att det är farligt att konsekvent välja bort frukt och grönsaker med tillsatt socker i. Självklart är det mer näring i alla livsmedel som är fria från tillsatt socker.

  Försökspersonerna i den danska studien fick visserligen dricka minst dubbelt så mycket socker som rekommenderat. Men på endast ett halvår ledde det till en stor ökning av leverförfettningen. Rekommendationerna ska vi leva med under 70-100 år. Faktum är ett ingen har en aning om den mängd ni rekommenderar är säker. Det är aldrig undersökt. Det borde ni lyfta som ett enormt problem. När man normalt gör toxförsök på möss, brukar man ha en säkerhetsmarginal på 10 gånger till människa. Här är ett mänskligt försök som visar att vi borde ha åtminstone 10 gångers säkerhetsmarginal till 1 liter läsk per dag. Det innebär max 10 gram socker per dag, vilket är en femtedel av den ni rekommenderar.

  Vill ni behålla er trovärdighet borde ni snarast initiera en studie som utreder dessa enorma kunskapsluckor. Det är så en oberoende organisation skulle fungera.

 • Pingback: Socker och fettma | PlusEtt Bloggen()

 • Susanne Bryngelsson, SNF

  Du har ännu en gång i svepande ordalag misstänkliggjort SNF Swedish Nutrition Foundation och de forskare som är engagerade i SNF, i din slutreplik i Aftonbladet ”Socker är värre än andra kalorier” (22 april). Här är min slutreplik.

  Istället för att se det som ”djupt problematiskt” att forskare deltar i sammanhang utanför den akademiska världen och bidrar till kunskapsspridning, menar jag att det är en absolut förutsättning för samhällsutvecklingen. Du tycks tro att forskare som engagerar sig i SNF är ”köpta” för att uttala sig till förmån för företag som tillverkar och saluför produkter innehållande tillsatt socker. Jag försöker förstå varför. Inga forskare får arvode för att sitta i SNF:s styrelse och nutritionsråd. I de undantagsfall då arvoden förekommer för åtaganden för SNF:s räkning handlar det om symboliska belopp. De forskare som är medförfattare till sockerrapporten fick 10 000 kr i arvode. Knappast en summa man säljer sin själ för. En av forskarna har i medierna drivit frågan om att införa en sockerskatt och kritiserat snabbmat-, läsk och godisproducenternas sponsring av idrottsevenemang. Konspirationsteorin om ”köpta” forskare är förstås spännande, men faller här på sin egen orimlighet.

  Jag undrar också på vilken grund du ifrågasätter de officiella rekommendationerna, som säger att vi bör begränsa intaget av tillsatt socker till tio procent av det totala energiintaget, inom ramen för en i övrigt hälsosam kost och normal vikt? Detta är en rekommendation som i princip alla myndigheter världen över är överens om. Med undantag för t ex WHO som nyligen föreslog en ytterligare begränsning till fem energiprocent – motiverat av att detta skulle kunna vara fördelaktigt i relation till karies, inget annat. Du tycker att vi ska se till att studier genomförs, för att bevisa att rekommendationerna är säkra. Jag vill påstå att bevisbördan ligger hos dig, som ifrågasätter världens samlade vetenskap inom området. Om du verkligen menar att den danska studien (Maersk et al, 2012) ger stöd för att
  rekommendationerna inte är säkra, blir jag bekymrad över din doktorstitel.

  Angående den danska studien har du helt rätt på en punkt – vi borde absolut ha utvecklat vårt resonemang kring den i vår rapport. Vi borde givetvis ha förklarat att det är en mycket liten studie och att den har vissa metodologiska svagheter, till exempel väsentliga skillnader i leverfettvärden mellan grupperna vid studiens början. Den är intressant, men ger inga säkra svar på frågan om hur olika sockerarter påverkar inlagringen av leverfett. Vad vi däremot kan säga är att regelbundet intag av en liter läsk om dagen kan bidra till negativa hälsoeffekter, som viktökning och medföljande komplikationer. Fettinlagring i levern kan vara en sådan komplikation. För att fettinlagring ska ske krävs dock att energiintaget är högre än förbrukningen, oavsett vad vi äter.

  En annan sak som du har helt rätt i är att frukt och grönsaker utan tillsatt socker (förstås!) har en högre näringstäthet än om man tillsätter socker. Det krävs en hel del vilja för att lyckas misstolka vårt pressmeddelande på det sättet som du tycks ha gjort. Imponerande. Med lite mindre vilja hade du kunnat ta till dig budskapet att det i vissa sammanhang kan krävas en mindre mängd tillsatt socker för att göra produkter av fullkorn, frukt och grönsaker smakliga. Att vi äter dem är trots allt första förutsättningen för att de ska ge några näringsämnen överhuvudtaget.

  Vill du veta mer om sockrets hälsoeffekter? Läs kommande nummer av tidskriften Nordisk Nutrition.

  • AnnFernholm

   De får inte sina arvoden från SNF – men väl forskningsanslag, vilket för en forskare är nog så viktigt.

   Sedan har jag aldrig skrivit att de är köpta. Det är din egen tolkning. Men vill ni ha trovärdighet utåt ska ni absolut inte ha en marketing manager för Nordic Sugar i er styrelse.

   Vi kan göra en jämförelse med journalister. Precis som journalister ska forskare stå för ett oberoende. Hade en journalist suttit med i er styrelse hade hen aldrig fått ha kost som sitt bevakningsområdet. Du måste förstå att för utomstående är detta allt annat än snyggt.

   Jag blev journalist eftersom min tid i forskarvärlden fick mig att inse att den behöver granskas. Du borde sätta dig in i idéhistorien. Detta är näppeligen första gången som ”världens samlade vetenskap” har vandrat vilse.

   Jag säger inte att Maersk ger stöd. Jag säger att resultaten är en varningsklocka som visar att detta bör utredas vidare. Era slutsatser är otroligt förhastade.

   Jag rekommenderar dig varmt att läsa den nya boken från Nordiska museet om sockrets historia. Den ger bra perspektiv på vår egen samtid:
   http://ettsotareblod.se/svindlande-historia-ny-bok-om-hur-sockret-erovrade-sverige/

  • Ralf

   Suck. Dubbelsuck. Söta fullkorn, frukt och grönsaker. En liter läsk om dagen KAN bidra till negativa hälsoeffekter. Min Gud. När skall dumheterna ta slut? Bara en medlem av SNF kan försvara/skriva något så korkat. Om Susanne inte förstår detta är det bara att beklaga att hjärntvätten har fungerat och att du blivit en marionett i en miljardindustri. En industri som gör allt för varenda liten cent extra i vinst, även om det går ut över våra barns hälsa.
   Det har varit intressant att läsa dina kommentarer, du verkar verkligen tro på det du skriver, skrämmande.

 • AnnFernholm

  Inger Björck som sitter i SNF:s styrelse får till exempel pengar från flera av medlemsföretagen till Centrum för Preventiv Livsmedelsforkning:
  http://www.ffsc.lu.se/forskning/afc/partner-och-organisation/partner

  Jag kan tycka att det är ett extremt problem och det är knappast bara jag som ser SNF som ett problem. År 2008 avsatte Socialstyrelsens chef experter som skulle ha utrett kostråd till diabetiker eftersom de via SNF hade för starka kopplingar till industrin och därmed kunde bli anklagade för jäv:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/kostexperter-stoppas-efter-risk-for-jav/

  Kan du förklara hur man kan avfärda Maersk et al, 2012 så lättvindigt? När ett av tio amerikanska barn har misstänkt fettlever och studien tydligt visar på en ordentlig skillnad mellan kalorier i form av läsk och mjölk? Borde inte en varningslampa lysa? För mig hade den självklara slutsatsen varit att snarast initiera liknande försök, gärna i något större skala, för att se om de gav samma resultat.

 • AnnFernholm

  Jag kritiserar främst er rapport och den har jag läst, med referenser och allt.

  Och ja, jag har varit i direktkontakt med personer som jobbar för er. Flera stycken av dem.

  Min månadslön hittills för det arbete jag har lagt på ”Det sötaste vi har” ligger på cirka 20 000 kronor. Vad tjänar du?

 • AnnFernholm

  I mitt debattartikel syftar jag inte enbart på er som har skrivit sockerrapporten, utan jag tar till exempel upp att samma forskare som sitter med i SNF styrelse tycker till om Nordiska näringsrekommendationerna. För mig handlar det inte enbart om sockerrapporten, utan om hela SNF som sådant. Vi har nog missförstått varandra.

  Maersk visar effekt på enbart ett halvår. Den mängd socker som används är hög, men effekten också otroligt snabb. Normalt brukar man dra öronen åt sig av en så snabb effekt. Vi människor ska helst leva friska i över 80 år. Hur kommer det sig att ni inte tar hänsyn till det? Det är annars norm inom till exempel toxikologin.

  Ni baserar er rapport på rena antaganden. Faktum är att ni inte har en aning om det är okej att under 80 år få 10 procent av alla kalorier från tillsatt socker. Yang et al, 2014 visar på en signifikant ökad risk för hjärt- kärlsjukdom i gruppen som fick 11,4 procent av sina kalorier från tillsatt socker, i jämförelse med de som fick 7,4 procent från socker.

  Nu vill jag se de studier du stödjer dig på när du så övertygat säger att det är okej att äta 10 energiprocent socker under ett helt liv. Var är exempelvis de djurförsök som stödjer detta? Var är de försök på människa där ni visar att detta inte åsamkar någon långsiktig skada på kroppen?

 • AnnFernholm

  Du har rätt – jag har inte haft kontakt med era anställda. Men jag har läst er sockerrapport och jag tycker att ni i den drar slutsatser som ni inte har grund för.

 • ingvar

  Sluta prata om insulin och socker SNF kan avfärda dig.
  Prata om tarmfloran för det är nu bevisat att tarmfloran är inblandad i fetma och diabetes.
  Dom kan inte gå emot forsknignen om tarmfloran för då blir många forskare förbannade.

  Det är troligt att socker förstör tarmfloran.
  Det är troligt att dåliga kolhydrater förstör tarmfloran.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/karin-bojs-vi-bar-en-arvsynd-i-vara-tarmar/

  Om alla pratade om tarmfloran så skulle dagens kostråd falla på en månad.
  Vad friska ska äta är en sak för sig.
  Vad feta ska äta beror på deras tarmflora, den som har fel tarmflora tål inte socker och raffinerade kolhydrater.

 • Andreas

  Tre anställda men många livsmedelsföretag. Som ni inte får ekonomiska bidrag från?
  Att bara tro att vi vanliga ska ha förtroende för er när alla medlemsföretag som står på er sida har med socker och livsmedel att göra.
  Tror du att Coca cola skulle godkänna en forskning som säger att socker är skadligt?
  Det är redan kännt att coca cola köpte läkare som skulle bevisa att det bara handlar om kalorier, men den bluffen blev påkommen. Sverige skulle ha som i USA en kongress där företag får stå tillsvar för falska påståenden.
  Det är som ett fotbollslag skulle ha egna domare i matcherna. Skulle domaren döma emot sitt lag?