Tyck till

Om du som läsare har tankar kring det du har läst i boken – du kan ha blivit arg, inspirerad, fått en aha-upplevelse eller tyckt att allting är helt uppåt väggarna – får du gärna mejla till mig på:

Med ditt medgivande, kommer jag att lägga upp din kommentar och mitt eventuella svar på bloggen. Vill du inte att jag lägger upp din kommentar, får du ändå gärna mejla.