Veckans Affärer om kostnaderna i diabetesvården

16 maj, 2013

Veckans Affärers reporter Emanuel Sidea skriver idag om Ett sötare blod: ”Skippa sockret och sänk vårdkostnaderna.”  Slutet av artikeln: ”Vad kunde finansieras om kostnaden för diabetesvården i Sverige halverades? Ett femte jobbskatteavdrag och lite därtill, eller samtliga rot- och rutavdrag som gjordes i fjol. Plus en friskare befolkning. ”

Jag hoppas vår finansminister läser detta och tar sig en funderare!

Ett tillägg efter kritik: jag tycker inte finansministern ska styra över vården. Däremot, som jag skriver i Ett sötare blod, borde han avsätta pengar till en riktig bra studie som utvärderar den långsiktiga effekten av olika dieter vid diabetes. Det finns stora och mycket kostsamma kunskapsluckor när det gäller kostråd till diabetiker. • Christina Sandström

  Det skulle m.a.o. bli en remarkabel förändring och minskning av kostnaderna. Varför stretar vårdapparaten emot – är det av ren tjurighet?

 • Modesty007

  Svårt att ändra vanor när livsmedelsverket är så hårda motståndare till LCHF – http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/stod_till_varden/Fragor-och-svar-LCHF/

 • I affärsvärlden avskys onödiga utgifter, speciellt statliga svinn som gör att skatter blir onödigt höga!

  Alltså mycket viktigt att din bok refererades i VA! Om artikeln blir uppmärksammad, räkna med kritik från toppen av livs- och läkemedelsindustrin: Det är delar av dessas inkomster som orsakar svinnet och det onödiga lidandet.

  Men vad fick författaren ”doktorand” ifrån?

 • Capsicum

  Menar du värkligen på fullt allvar att du tycker att finansministern skall besluta om vårdens inriktning ? Nu är du allt ute på riktigt farliga vägar Ann. Det var inte ens frågan om att möjliggöra ex fler starroperationer utan om att subventionera renoveringar och tjänstefolk till den bättre medelklassen. Helt oberoende om vad som är rätt i denna specifika sakfråga.

  • AnnFernholm

   Nä, absolut inte. Var nog otydlig. I min bok skriver jag att jag tycker att han skulle ge pengar till en riktigt bra studie där man undersöker effekten av olika kost vid diabetes. De kostråd diabetiker får idag, vilar på en otroligt dålig vetenskaplig grund.

 • Tommy Weinberg

  Men Ann, om du tycker att finansministern borde läsa detta då har du väl skickat det till honom? Eller finns det någon speciell anledning till att du hellre drar ut på det?

  Varför sitter alla och väntar på att politikerna ska vakna? Det finns ju saker vi kan göra redan nu!

  På Hälsoboken.se har vi visat hur man som typ 1 diabetiker sparar in halva kostnaden på insulin. Redan idag och helt utan att fråga vare sig SLV eller finansministern. Läs här: Frisk, motiverad och mätt

  Det verkar helt orimligt att vi ska behöva offra flera tusen dialektikers hälsa för att politiker, forskare och vetenskapsjournalister efter år av studier kan känna sig riktigt säkra på om socker verkligen är skadligt eller inte. Jag tror att vi vet mer än nog för att ta de första stegen på resan redan idag.

 • Det är inte bara diabetiker som kan läkas, en lång rad handikappande sjukdomar, t ex stroke, MS, reumatiska sjukdomar m fl kan läkas ut och ev förhindras. Jag tror att kostnaderna skulle sjunka med dramatiska siffror – bara att slippa GBP och infertilitet, i pengar och lidande.

  • Tommy Weinberg

   Helt rätt Ann Christin Sandlund. Frågan är bara var man ska börja? Vi har 350.000 diabetiker och frågan är hur många vi har av alla andra? För att få till en riktigt bra ”case study” eller ett bra ”business case” måste man ibland nöja sig med att utgå ifrån bara en grupp, där man kan göra det mer än troligt att det faktiskt går att spara pengar i slutändan. Inte bara omfördela resurser.

   Vi på http://hälsoboken.se jobbar i vårt pilotprojekt med kontinuerlig blodsockermätning för diabetiker med utgångstesen att – mäta är att veta – ju mer man mäter desto mer vet man – ju mer man vet desto bättre beslut kan man fatta kring sin behandling. Det handlar inte bara om att samla anekdoter kring hur folk upplever att man blivit friskare, utan i allra högsta grad om att samla data som kan ge evidens åt (bevis för) det vi påstår.

   Vi har visat att man kan spara pengar på t.ex. insulin och sjukvård, men att det å andra sidan också kostar en del att förebygga. I vårt fall handlar det om utrustning för egenkontroll av blodsocker som ökar något. Totalt sett blir det ändå en rejäl vinst för individen och samhället i slutändan.

   Det är bara en av många saker man kan göra redan idag. Inom en snar framtid ser vi att man kan utvidga arbetssättet till andra grupper också där man självklart då tittar på de hälsomarkörer som är viktiga i just det sammanhanget.

   Ingen behöver vänta på att finansministern ska hitta och läsa det som skrivs här på denna blogg eller i VA. Är man intressera av att göra något redan idag så är man välkommen att anmäla sitt intresse här: http://http://hälsoboken.se/?page_id=143

 • Tommy Weinberg

  Reflektion: ”Diabetiker” verkar inte finnas i dagens rättstavningsprogram. ”Dialektiker” däremot verkar vara den nya folksjukdomen!?

 • Tommy Weinberg

  Precis, Christina Sandström. Det skulle bli stora besparingar. Vi på http://hälsoboken.se har dock lite andra erfarenheter när det gäller vem som stretar emot. Det är inte alltid vårdapparaten som stretar emot mest.

  De flesta vi försöker engagera verkar gilla att prata om problemet. Och det är bra att man lyfter upp det till ytan. Det behövs och är första steget för en förändring. Inte fullt så många verkar gilla att engagera sig och göra något konkret.

  Här kan du läsa om hur vi visar att man kan spara pengar och samtidigt samlar in data som kan ge evidens åt vårt påstående: http://hälsoboken.se/?p=1

  Här kan du anmäla ditt intresse för att vara med och påverka redan idag: http://hälsoboken.se/?page_id=143

  Vi behöver många som kan bidra med olika kunskaper, så du behöver inte nödvändigtvis vara diabetiker.