Vilseledande om kolhydrater och magsår av Dagens Nyheter

11 februari, 2014

Idag skriver dn.se om en ny avhandling som handlar om hur magsårsbakterien Helicobacter pyrlori fäster vid tarmens slemhinna. Rubriken lyder: Kolhydrater skyddar mot magsår.

Det låter lite som ett inlägg i kostdebatten och jag kan tycka att rubriken är direkt vilseledande. När man läser artikeln blir det  tydligare att det handlar om modifieringar av de proteiner som kantar tarmens slemhinna. Inom biokemi brukar man kallad detta för att proteinerna glykosyleras. Forskare har i dagsläget inte en aning om hur detta påverkas av kosten. Det märks att reportern på något vis tror att detta har med kosten att göra och att det är därför som Dagens Nyheter skriver om det. Annars brukar de aldrig uppmärksamma denna typ av biokemisk grundforskning. • Karl E. Arfors

  Det är väl detta som är typiskt för dagens journalistgeneration – utan egen kunskap kan man ju inte gå in i diskussionen. När Atterstam SvD och Bojs DN pensionerats finns inga som kan täcka upp. Det är tidningsledningen som borde skämmas.
  hälsar karl

  • Piltson

   Det där är naturligtvis riktigt, och de oförberedda TV-värdarna väcker ständigt indignation här. Men det är knappast något nytt. För 50 år sedan arbetade jag på DN och kunde sändas att intervjua världsauktoriteter utan varje varsel (t.ex. Julian Huxley och Richard Feynman utan känna till vad de sysslade med). Om man lyckades få ihop något användbart hände det att en redaktionssekreterare kom på en sensationell rubrik som saknade täckning i texten. Jag hade två förslag:
   1) att naturvetenskap/medicin skulle samföras i en självstanding redaktion under kompetent ledning, jämställd med handelsredaktionen.
   2) Att reportrar som skulle intervjua nobelpristagare borde utses redan när priserna kungjordes, så att de fick tid att sätta sig in i ämnena.
   Inget av förslagen togs på allvar.

 • Lotta

  Tror du att Emma Skoog är felciterad? ”Emma Skoog hoppas att forskningen om hur kolhydrater påverkar magsårsbakterien Helicobacter pylori ska kunna användas för att ta fram läkemedel. ”

  • AnnFernholm

   Ingen aning.