Studie på möss: socker driver bröstcancer

3 januari, 2016

Socker driver bröstcancer – i alla fall hos möss. Forskare vid MD Anderson Cancer Center i USA har låtit möss äta samma mängd socker som många i västvärlden dagligen får i sig. Det orsakade en högre risk för bröstcancer, dessutom fick mössen oftare metastaser i lungorna. 

Här är pressmeddelandet från MD Anderson Cancer Center: Sugar in Western diets increases risk for breast cancer tumors and metastasis | MD Anderson Cancer CenterI studien jämförde forskarna en sockerrik kost med en kost som istället innehöll stärkelse.* Den sockerrika kosten var mer cancerdrivande: fler möss fick cancer, tumörerna blev större och spred sig oftare till lungorna.

Möss är inte människor

Nu är det viktigt att betona att möss inte är människor. Till exempel påverkar inte sockermängden mössens vikt, vilket socker tydligt gör hos människor. Men studien är ännu ett tecken på att sambandet mellan socker och cancer borde undersökas mycket noggrannare hos människor. Antalet fall av bröstcancer har ökat ordentligt de senaste åren och rådet att vi ska dra ner på fettet och hellre äta socker kan vara en delförklaring.

Brittiska The Telegraph skriver om studien: Sugar found in ketchup and Coke linked to breast cancer.

*Läs mer om skillnaden mellan socker och stärkelse i Det sötaste vi harDet vita sockret består av sockerarterna fruktos och glukos, medan stärkelse endast består av glukos. Sannolikt är fruktos i stora doser skadligt för kroppen.


Läkare: det är viktigt att hålla blodsockret lågt vid bröstcancer

20 mars, 2014

Nu kommer ytterligare en rapport som visar att fetma och diabetes kan leda till ett aggressivare förlopp vid bröstcancer. Läs pressmeddelandet frå9th European Breast Cancer Conference: Obesity and diabetes have adverse effects on outcomes across different tumour types and should be taken into account when planning breast cancer treatment. Detta gällde alla former av bröstcancer utom så kallad HER2-positiv.

Förklaringen till varför cancerprognosen blir sämre är densamma som du kan läsa om i Ett sötare blod. Höga insulin- och blodsockernivåer verkar elda på cancercellerna. Läkaren bakom studien säger: ”Vi tror att hyperinsulinemi – när man har en förhöjd halt av insulin cirkulerandes i blodet – kan påverka tillväxten av tumörceller genom att tillhandahålla en stor mängd glukos. Därför tror vi att en strikt kontroll av blodsockernivåerna är avgörande för en framgångsrik behandling av bröstcancer.” 


Nya rön: Bröstcancerceller tycks vara beroende av socker

20 december, 2013

Del III av Ett sötare blod handlar om de starka kopplingar som finns mellan fetma, höga blodsocker, höga insulinnivåer i blodet och cancer. Nu visar en ny studie från Lawrence Berkeley National Laboratory att cancerceller från bröstvävnad verkar vara beroende av upptaget av glukos för att omvandlas till just cancerceller. Det tycks vara en förutsättning för att cellerna ska bli vad man kallar för maligna (sjukliga). På ytan av celler finns speciella proteiner som suger upp glukos från blodet. Bröstcancerceller har 400 gånger fler sådana transportörer.

Här är ett pressmeddelande om studien: A Role of Sugar Uptake in Breast Cancer Revealed « Berkeley Lab News Center.

Här hittar du själva studien: Increased sugar uptake promotes oncogenesis via EPAC/RAP1 and O-GlcNAc pathways

Forskarna menar att detta kan vara en förklaring till varför höga blodsocker är kopplat till en ökad risk för cancer. Det finns alltså ganska goda skäl att strunta i knäcken i jul och istället göra gott chokladgodis som i mitt förra inlägg.

Tidigare inlägg på samma tema: Världscancerdagen: gör koststudier på cancerKolhydratrik föda och diabetes ger sämre prognos vid cancerDiabetes ökar risken att avlida i bröst- och tjocktarmscancer och Faktakollen: kan mycket fett i dieten ge bröstcancer?


Faktakollen: kan mycket fett i dieten ge bröstcancer?

20 februari, 2013

Bröstcancertrend

Idag har Aftonbladet smällt på med ett fett löp: ”Fet mat ger dig LCHF-cancer”. Artikeln tar upp det faktum att antalet bröstcancerfall har ökat dramatiskt. På bilden här bredvid ser du Socialstyrelsens statistik över antalet fall per 100 000 kvinnor i åldern 65-74 från 1970 fram till idag. Socialstyrelsen menar att ökningen beror på att vi blir äldre, att fler fall upptäcks tack vare mammografi och att metoderna för att ställa diagnos har blivit bättre.

En läkare, Henrik Lindman, på Akademiska sjukhuset i Uppsala uttalar sig också i Aftonbladet. Han säger: ”Fet mat misstänks öka risken för bröstcancer, vilket i så fall skulle innebära att populära dieter som GI och LCHF inte är att rekommendera om man vill skydda sig mot bröstcancer”.

Har han rätt? Jag har ägnat mig åt en hel del googlande under dagen för att kolla detta. Av vad jag kan döma är hans uttalande helt taget ur luften.

Vi äter mindre smör – men antalet fall av bröstcancer har ökat

Tittar man på den nationella statistiken över smörkonsumtionen har den fallit kraftig under den tid som antalet fall av bröstcancer har ökat. Bilden här nedan är tagen direkt från Jordbruksverkets hemsida. Faktum är att när vi åt fyra gånger så mycket smör fick vi kvinnor häften så mycket bröstcancer. Smörkonsumtion i Sverige

Malmö kost cancer: omega-6 ökar risken för bröstcancer

Däremot äter vi mer lättmargarin. När man söker i den vetenskapliga litteraturen finns det indicier på att omega-6 rika fetter, som finns i lättmargariner, kan öka risken för bröstcancer. Enligt den största kost/cancerstudien i Sverige är risken dubblad, men med stora felmarginaler: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12588084

En annan analys gjorde tre år senare, 2005, visar att en oljerik diet också är kopplad till ökad risk för bröstcancer med över 70 procent: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16573374

En studie på kinesiska kvinnor visar samma sak: mycket omega-6 i dieten verkar öka risken för cancer, medan omega-3 verkar skydda: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20878979

Israeliska forskare menar också att det höga omega-6 intaget i landet kan förklara varför landets kvinnor ofta drabbas av bröstcancer: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22953621

Bilden att omega-6 ökar risken för bröstcancer är dock inte entydigt. Enligt denna gigantiska amerikanska studie på 80 000 kvinnor finns ingen koppling mellan olika fetter och bröstcancer: aje.oxfordjournals.org/content/164/10/990.long

Traditionell lågfettdiet hjälper inte kvinnor med bröstcancer

Andra studier visar att det som vi traditionellt har kallat för en ”nyttig diet” med frukt, grönsaker och lite fett, har dålig effekt på bröstcancer. Kvinnor med bröstcancer som fick hjälp att följa en sådan diet blev inte hjälpta enlig en studie publicerad i JAMA: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17635889

Och inte heller denna studie hittade någon positiv effekt av en lågfettdiet: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19130632

En viktig förklaring är bukfetma, metabolt syndrom och typ 2-diabetes

Vad som däremot framstår som tydligt är att bukfetma, metabolt syndrom och typ 2-diabetes ökar risken för bröstcancer efter klimakteriet:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21415236

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23093685

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22268396

Forskning visar också att kvinnor som bär på bukfetma när de får sin bröstcancerdiagnos löper högre risk att avlida i sjukdomen:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17035393

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20571870

En seriös läkare borde alltså förklara ökningen av bröstcancer de senaste 40 åren med att vi idag är väldigt mycket mer överviktiga nu än vad vi var år 1970.

Mer snabba kolhydrater och socker – också en förklaring

I Ett sötare blod skriver jag att höga insulinnivåer i blodet triggar kroppens tillväxtsystem. Det finns många studier som talar för att en högre glykemisk belastning ökar risken för bröstcancer:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18469262

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22760570

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17921397

En annan studie visar att äldre kvinnor som har höga blodsocker, löper högre risk att drabbas av bröstcancer:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20615887

SLUTSATS: Man kan lika gärna skylla ökningen av bröstcancer på våra kostråd. Dessa har lett till ett högre intag av omega-6-rika fetter och mer snabba kolhydrater. Vi har helt klart blivit mer överviktiga. Det är tydligt att detta är en riskfaktor för bröstcancer.


Ett stipendium för att skriva en bok om cancer!

13 september, 2016

Tycker ni hon på bilden ser glad ut? Det är hon!!! Bilden sprids just nu med en text från TT, där det berättas att jag just har fått ett stipendium från Natur & Kultur om 100 000 kronor för att skriva en bok om cancer. Läs mer här: Stipendiater ska sprida forskning.

Det är en idé som jag har haft länge. Jag kommer att bli en riktig arkivråtta och kanske – förhoppningsvis – få resa lite över världen. En sak jag är nyfiken på är hur det kommer sig att samer som lever traditionellt har lägre risk att drabbas av cancer än övriga skandinavisk befolkningen, trots att de äter så mycket rött kött.

Antalet fall av cancer ökar (även bland yngre personer). Målet med boken är att nagelfara rådande hypoteser kring varför vi så ofta drabbas av de cancerformer som är kopplade till livsstilen, bland annat bröstcancer, prostatacancer och tarmcancer. Jag tänker att om vi ska kunna förebygga cancer, måste vi hitta den faktiska orsaken. De teser som finns idag har många svagheter i sig, och det är dessa svagheter jag vill blottlägga.

Det ska bli så otroligt spännande. Tack Natur & Kultur!