Feta mjölkprodukter kopplat till skydd mot typ 2-diabetes

12 april, 2016

Ännu en studie kopplar nu konsumtion av feta mjölkprodukter till en lägre risk att utveckla typ 2-diabetes: Circulating Biomarkers of Dairy Fat and Risk of Incident Diabetes Mellitus Among US Men and Women in Two Large Prospective Cohorts.

Forskare har analyserat blodet från över 3300 vuxna personer som ingår i de amerikanska studierna Nurses’ Health Study and Health Professionals Follow-Up Study. Resultaten visar att en hög halt av fettsyror från feta mjölkprodukter i blodet är kopplat till cirka 40 procents lägre risk att utveckla typ 2-diabetes.

När forskare förra året analyserade data från Malmö Kost Cancer-studien fick de liknande resultat: Grädde och fet mjölk kopplat till skydd mot diabetes.

Fet mjölk kopplat till lägre vikt

En uppsjö studier visar även på ett samband mellan fet mjölk och lägre vikt, bland annat denna avhandling från Sahlgrenska: Barn som ofta dricker fet mjölk väger mindre.

Jag undrar hur länge det kommer att dröja innan Livsmedelsverket inser att varningar för mättat fett förstärker diabetesepidemin. Myndighetens kostråd styr vilken mat som Sveriges två miljoner barn och ungdomar får i skola och förskola. I den katastrofala situation som nu råder – där runt ett av fem barn har övervikt – är det viktigt att myndigheten inte förstärker problemet.


Grädde och fet mjölk kopplat till skydd mot diabetes

7 maj, 2015

nyckelhålsgräddeEn hög konsumtion av grädde, fet fil, fet mjölk och ost har nu kopplats till en lägre risk för typ 2-diabetes i den stora Malmö Kost Cancer-studien. Resultaten kom i början av april – men då var jag på väg på semester och missade dem helt. Forskare har följt nästan 27 000 personer under 14 år. De har analyserat vilka former av fetter deltagarna har ätit och vilka livsmedel de kommer från. Den grupp som åt mest fettrika mjölkprodukter hade en 23 procents lägre risk att utveckla typ 2-diabetes i jämförelse med de som åt minst. Lunds universitet skriver här om resultaten: High-fat dairy products linked to reduced type 2 diabetes risk | Lund University.

Ännu en studie visar alltså nu att Livsmedelsverkets kostråd är direkt kontraproduktiva. Resultaten tyder snarare på att det kan vara dags att nyckelhålsmärka grädde.


Nya kostråd från expertpanel i USA

24 februari, 2015

Nu har en expertpanel i USA gått igenom den vetenskapliga grunden för att ge kostråd. New York Times skrev om detta i förra veckan: Nutrition Panel Calls for Less Sugar and Eases Cholesterol and Fat Restrictions – NYTimes.com. De tar helt klart ett stort kliv i en ny riktning: mindre fokus på fett, mer på socker och vitt mjöl.

Den nya genomgången kommenteras av en läkare som är hyfsat kritisk till hur kostråd tidigare har givits: Behind New Dietary Guidelines, Better Science.


Mättat fett – genomgång visar att kostrådet saknade grund

10 februari, 2015

Rådet om att begränsa mängden mättat fett i kosten saknade vetenskaplig grund redan från början. Det visar en ny genomgång där forskare har granskat den vetenskap som fanns tillgänglig när de första varningarna kom. Time skriver om studien: Where Dietary-Fat Guidelines Went Wrong | TIME.

Forskarnas slutsats: ”Dietary recommendations were introduced for 220 million US and 56 million UK citizens by 1983, in the absence of supporting evidence from RCTs.”

RCT står för ”randomized controlled trial”. Det är den form av vetenskaplig studie som krävs för att till exempel ett läkemedel ska godkännas. Det är också den enda form av vetenskaplig studie som på ett säkert vis kan slå fast ett orsakssamband. Inga folkhälsoråd borde ges utan randomiserade kontrollerade prövningar som grund.

Mättat fett är neutralt för hjärtat

Nya studier visar att rådet om att begränsa mängden mättat fett i kosten även i dag vilar på en ihålig grund. Det finns tre olika genomgångar, genomförda av tre oberoende forskargrupper, som alla visar att mättat fett är neutralt för hjärtat. En sammanfattning:

September 2009: Dietary Fat and Coronary Heart Disease: Summary of Evidence from Prospective Cohort and Randomised Controlled Trials. Genomgång av forskare från University of Otago, New Zealand. Slutsats: ”Intaget av mättade fettsyror var inte signifikant kopplat till död i kranskärlssjukdom.”

Mars 2010: Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Genomgång av forskare från  Children’s Hospital Oakland Research Institute, USA, och Harvard School of Public Health, USA.  Slutsats: ”En metaanalys av prospektiva epidemiologiska studier visade att det inte finns några signifikanta bevis för att dra slutsatsen att mättat fett i kosten är kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Mars 2014: Association of Dietary, Circulating, and Supplement Fatty Acids With Coronary Risk: A Systematic Review and Meta-analysis. Genomgång av forskare från bland annat University of Cambridge, Imperial College London, Storbritannien, och Harvard School of Public Health, USA. Från sammanfattningen: ”Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.

Jag kan tänka att det är dags att sluta servera lättmjölk och margarin i våra skolor.


Faktakoll Nyhetsmorgon: vad säger forskningen om mättat fett?

27 november, 2014

Nu har Livsmedelsverket kommit med nya kostråd kring hur vi ska äta. De är baserade på de nordiska näringsrekommendationerna som kom förra året. I morse presenterade Livsmedelsverkets Åsa Brugård Konde råden i TV4:s Nyhetsmorgon. Programledarna frågade om det mättade fettet – hur är det egentligen med det? Brugård Konde svarade:

”När det gäller mättat fett så är det viktiga – forskningen är jättetydlig med – det är starkast tänkbara evidens – det är att man behöver byta ut en del av det mättade fettet, man måste inte sluta helt, men rekommendationerna är att högst 10 procent av kalorierna ska komma från mättat fett – idag är det ungefäer 13-14 procent.”

Mättat fett är neutralt för hjärtat

När jag tittar i de senaste årens forskningsrapporter får jag inte riktigt samma självklara bild. Det har publicerats minst fyra olika forskningsgenomgångar på området. Här är länkar till och citat från tre av dessa:

September 2009: Dietary Fat and Coronary Heart Disease: Summary of Evidence from Prospective Cohort and Randomised Controlled Trials. Genomgång av forskare från University of Otago, New Zealand. Slutsats: ”Intaget av mättade fettsyror var inte signifikant kopplat till död i kranskärlssjukdom.”

Mars 2010: Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Genomgång av forskare från  Children’s Hospital Oakland Research Institute, USA, och Harvard School of Public Health, USA.  Slutsats: ”En metaanalys av prospektiva epidemiologiska studier visade att det inte finns några signifikanta bevis för att dra slutsatsen att mättat fett i kosten är kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Mars 2014: Association of Dietary, Circulating, and Supplement Fatty Acids With Coronary Risk: A Systematic Review and Meta-analysis. Genomgång av forskare från bland annat University of Cambridge, Imperial College London, Storbritannien, och Harvard School of Public Health, USA. Från sammanfattningen: ”Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.

Men vad grundar sig då Livsmedelsverkets slutsatser på?

Två statliga myndigheter drar olika slutsatser

Den studie som framförallt ligger till grund för att vi fortfarande får rådet att begränsa mängden mättat fett är genomförd av ansedda Cochrane, en brittisk organisation som granskar forskning. Rapporten är från 2012: Reduced or modified dietary fat for preventing cardiovascular disease. Den visar att ett byte från fett till kolhydrater saknar effekt på hjärtat. Byter vi mättat fett mot omättat fett minskar, enligt rapporten, risken för hjärt- och kärlsjukdom med 14 procent. Det blir dock ingen effekt på dödligheten.

När Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) tog fram rapporten Mat vid fetma, lusläste även projektledaren Jonas Lindblom Cochranes material. På sidan 14 i rapporten hittade han följande citat: ”…while removing studies with a systematic difference in care between the intervention and control arms, or removing studies with dietary differences other than dietary fat differences both removed the statistical significance of the effect (Table 1).” Det här innebär att vissa av studierna som låg till grund för kunskapsöversikten hade en inbyggd skevhet i sin design. När Jonas Lindblom tog bort dessa studier, försvann även den 14-procentiga riskminskningen. Av denna anledning skiljer sig SBU:s slutsatser från Livsmedelsverkets slutsatser. De ser ingen grund för att varna för mättat fett. Det här redogjorde Jonas Lindblom för under läkarnas rikstämma i december 2013.

Vad gör att Livsmedelsverket vill mörka den vetenskapliga kontroversen?

Personligen kan jag tycka att det är magstarkt av Åsa Brugård Konde att påstå att evidensen är starka, när så många andra forskare absolut inte ser någon koppling mellan mättat fett och hjärtsjukdom. Jag har också svårt att förstå varför Livsmedelsverket försöker mörka den vetenskapliga kontrovers som finns. En myndighet måste förhålla sig objektiv till vetenskapen, framförallt när det kan påverka hela befolkningens hälsa.