DN undrar: Hur farligt är fett?

4 oktober, 2014

Hur farligt är fett? – den frågan ställde DN:s medicinreporter Anna Bratt i går. Av någon anledning ligger artikeln på DN Ekonomi. Det är i alla fall en bra historisk sammanfattning av varför vi fick de kostråd som vi fick. Slutsatsen är att det var fel att uppmana människor att dra ner på fettet.


Tre hälsomyter avfärdade – nu återstår bara sockret

19 augusti, 2014

Hej alla bloggläsare! Hoppas ni har haft en skön sommar. Min har varit alldeles fantastisk med mycket bad och god mat. Hade tänkt bryta mitt semesteruppehåll med en faktakoll av Michael ”5:2-dieten” Mosleys reportage om rött kött som Vetenskapens värld sände igår. Men det var så många förvirrade trådar att reda ut att jag blev helt förvirrad själv.

Beslöt mig därför för att konstatera att det bara är i USA som man har hittat en koppling mellan rött kött och förtidig död. Som Mosley redovisade har man aldrig kunnat bekräfta något samband mellan rött kött och förtidig död i Europa: Meat consumption and mortality – results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Om han hade vänt näsan mot Asien hade han sett samma sak. Där saknas koppling mellan rött kött och sjukdom: Meat intake and cause-specific mortality: a pooled analysis of Asian prospective cohort studies.

Samer, vars basföda är rökt renkött, löper också en mycket lägre risk att få cancer i jämförelse med den övriga skandinaviska befolkningen: Cancer among the Sami – A review on the Norwegian , Swedish and Finnish Sami populations. De har heller ingen förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Det vetenskapliga grunden för att varna för rött kött är, kort sagt, väldigt bräcklig.

Mosley avfärdar varningar om mättat fett

Det glädjande med Mosleys program var att han avfärdade varningarna om att mättat fett skulle vara farligt. I somras gick han också ut i Daily Mail och berättade att han ändrat sig kring det mättade fettet. Det är otroligt modigt att offentligt erkänna att man har haft fel, tycker jag. All heder åt Mosley.

Sommaren har ju också bjudit på en studie som visar att det saknas kopplingar mellan salt och hjärtsjukdom: Faran med svenskarnas saltintag tonas ner i stor studie.

Tidigare i våras kom en liknande studie: För lite salt i kosten kopplat till hjärtsjukdom.

Därmed kan vi avfärda tre hälsomyter: vare sig rött kött, salt eller mättat fett verkar äventyra hälsan nämnvärt. Återstår bara en sak: sockret. Undrar när Mosley kommer att göra ett program om det?


Replik i SvD: Varna för mättat fett är inte vetenskapligt

3 juni, 2014

För ett par dagar sedan hade SvD en artikel på Brännpunkt där forskare återigen påstod att råden om att dra ner på mängden mättat fett i maten har haft en positiv inverkan på vår hjärt- och kärlhälsa. De menade också att det fanns en samstämmighet i forskarvärlden kring detta: Ät rätt – åldras med god hälsa.

Kände att det behövdes en replik eftersom den bild forskarna ger är hyfsat hårdvinklad. Den är nu publicerad på svd.se: Varna för mättat fett är inte vetenskapligt | SvD. Så här slutar den:

”När människor blir symptomfria från sin typ 2-diabetes och tappar tiotals kilo i vikt genom att bryta med rådande kostråd är det givetvis något som medierna måste skriva om. Det är också något som borde väcka forskares nyfikenhet. Men Landberg och Cederholm vill istället tysta ner dessa berättelser.

Ett annat förslag är att de gör sin hemläxa och genomför en stor randomiserad prövning som en gång för alla visar vem som har rätt. Endast bra vetenskap kan få slut på denna debatt. Den vetenskap som Landberg och Cederholm lutar sig mot när de varnar för mättat fett är lika solid som en schweizerost.”  


Ny studie: det saknas koppling mellan fett och hjärtsjukdom

18 mars, 2014

Det är dags att sluta varna för mättat fett. Nu kommer ännu en studie som visar att det är neutralt för hjärtat. Forskare från bland annat Oxford, Cambridge, Harvard och Imperial College har gjort en gemensam analys av den vetenskap som finns: Annals of Internal Medicine | Association of Dietary, Circulating, and Supplement Fatty Acids With Coronary Risk: A Systematic Review and Meta-analysis. Studien visar att även enkelomättade fettsyror, som det finns mycket av i olivolja, och fleromättade fettsyror, som det finns stora mängder solrosolja, majsolja, rapsolja, är neutralt för hjärtat. Det fanns en svag koppling mellan omega-3-fett från fisk och ett skydd mot kranskärlsjukdom, men den var inte statistiskt signifikant. Transfetter är däremot kopplade till en ökad risk för kranskärlssjukdom.

Detta är forskarnas slutsats: Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.

Läs mer om studien i The Telegraph: No link found between saturated fat and heart disease. BBC skiver också: Saturated fat advice ’unclear’. En forskare tycker att det är ”sad” att vetenskapen nu visar att mättat fett är ofarligt. Det är lite läskigt att forskare lägger in värderingar i vad vetenskapen visar. De ska stå neutrala inför sina upptäckter.


Hur fett istället för socker får skulden i hälsodramat

4 december, 2013

En högfettdiet är farlig för oss. Det mantrat känner du säkert igen från forskares framträdanden i media. Vet du hur deras högfettdiet ser ut? Den innehåller 20 energiprocent från vitt rent socker. Så har fettet i decennier fått skulden för vad sockret åstadkommer. 

Ett sötare blod bygger i princip enbart på forskning genomförd på människor, eftersom vi och djur kan skilja oss åt. Under min research har jag däremot hela tiden snubblat över studier på möss där forskare upprepade gånger påpekar att en ”high fat diet” leder till typ 2-diabetes. Jag har aldrig brytt mig om detta eftersom studier på människor visar på något helt annat. En ”high-fat diet” som innehåller väldigt lite kolhydrater, som exempelvis LCHF, förbättrar alla symptom på typ 2-diabetes om man är människa. Min slutsats har varit att skillnaderna antingen beror på att mössen har en annorlunda ämnesomsättning eller på att det är något skumt med den ”high-fat diet” som forskarna använder på möss.

Vem lever på späck, socker och mjölkprotein?

Jag har många gånger tänkt att jag ska sätta mig in i mössens diet. Så häromdagen googlade jag ”high fat diet mouse chow”. En av de första träffarna blev denna: Majority of studies of high-fat diets in mice inaccurately portrayed. År 2007 granskade ett gäng forskare vilken slags musdiet man använt i de studier som publicerats i de högst rankade tidskrifterna.

RESULTAT: Det man kallar ”high fat diet” består ofta av 60 procent späck, 20 procent vitt socker och 20 procent av proteinet casein. Det är alltså inte underligt att de stackars mössen får diabetes. Det är vad jag skulle kalla för en HSHF diet, högsocker/högfettdiet. Perfekt motor för diabetesutveckling.

Värst är kanske att forskarna i en tredjedel av studierna inte ens berättade hur kosten var utformad. En aningslös läsare kan då tro att en high-fat diet faktiskt enbart är en high-fat diet. På detta vis får fettet skulden för det som sockret orsakar. Många musstudier visar numera att när forskare tillsätter en extra dos socker utvecklar mössen diabetes än effektivare.

Ju mer jag granskar kostforskningen, desto mer börjar det likna något slags Kafkaprocess.

SLUTSATS: möss och människor är nog ganska lika ändå.