Kostfonden på DN debatt i dag: satsa på kostforskning

13 november, 2014

Kostfondens vetenskapliga råd har i dag tillsammans med Diabetesorganisationen i Sverige, Storstockholms Diabetesförening och Mag- och tarmförbundet ett inlägg på DN debatt: ”Kostbehandlingar kan spara miljoner i diabetesvården” – DN.SE.

Det är en uppmaning till regeringen att i nästa forskningsproposition satsa på kostforskning och behandlingar som saknar kommersiella drivkrafter. Så här skriver vi: »I kommande forskningsproposition behöver Sveriges regering prioritera kostforskning och avsätta resurser till högkvalitativa vetenskapliga behandlingsstudier. Det finns osäkerheter kring de kostrekommendationer som ges vid flera stora folksjukdomar, som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens, IBS och de vanligaste cancersjukdomarna.«

En satsning på bättre kostforskning kan först och främst leda till att människor får råd som gör att dem friskare, men också spara staten enorma summor pengar. Läs mer hos Kostfonden: nyheter.