Mina blodfetter

Efter att ha ätit en GI/lågkolhydratkost under 10 år har jag för första gången genomgått en hälsokontroll. Så här blev mina värden:blodfetter

LDL-kolesterolet är det ONDA kolesterolet. Under lång tid har vi fått lära oss att vi måste snåla på det mättade fettet för att få ner detta värde. Mitt LDL-kolesterol ligger väldigt lågt, trots att jag alltid väljer fullfettsprodukter. För mig har alltså varningar om mättat fett varit helt onödiga.

Sedan är det viktigt att konstatera att LDL-kolesterolet egentligen är livsnödvändigt. Det blir bara ”ont” om det fastnar i blodkärlens väggar. Risken för detta ökar om LDL-partiklarna är små till storleken, vilket kan utläsas av värdet för Apolipoprotein B. Ett högt värde indikerar små och illasinnade LDL-kolesterolpartiklar. Jag har ett lågt värde på Apo B, vilket visar att mina LDL-partiklar är stora, fluffiga och snälla.

Mina triglycerider (ett blodfett) ligger superlågt, vilket bådar gott för framtiden. Det låga värdet är utan tvekan en konsekvens av att jag äter väldigt lite snabba kolhydrater och tillsatt socker i maten.

(En liten brasklapp här. Jag äter socker från både färsk och torkad frukt. Däremot dricker jag sällan fruktjuice. Socker ska – enligt mig – ätas i den form som naturen har tillverkat det, tillsammans med fibrer, vitaminer och antioxidanter. För personer som har utvecklat bukfetma och typ 2-diabetes kan dock både färsk och torkad frukt orsaka ett högt blodsocker.)

HDL-kolesterolet är det ”goda kolesterolet”. Ett högt HDL-kolesterol är ett tecken på att ämnesomsättningen fungerar som den ska. Personer med bukfetma och typ 2-diabetes har ofta ett lågt HDL-kolesterol. Det är kopplat till att samtidigt ha höga triglycerider.

HbA1c kallas i vardagligt tal för långtidsblodsockret. Det är ett mått på hur högt blodsockret har legat i genomsnitt. P-glukos är det blodsockervärde jag hade på fastande mage (tog provet vid åttatiden på morgonen, före frukost). Ett lågt blodsocker är kopplat till både låg risk för hjärt-kärlsjukdom och demens.

Sammantaget visar detta att den kost jag äter är bra för kroppen. Det finns inga tecken på att jag skulle vara på väg att utveckla de blodfettrubbningar som är kopplade till bukfetma och typ 2-diabetes.